Καρφιτσωμένη στη στιγμή του τρόμου σαν πεταλούδα εκτεθειμένη σε ένα γυάλινο δοχείο