‘Η τέχνη είναι ένας εξωτερικευμένος χάρτης του εαυτού’

Peter London