‘ Σκεφτόταν τις αναμνήσεις που είχε χάσει σε αυτή την πόλη’

Sam Taylor