Κακοποίηση και η μεταμορφωτική ικανότητα της τέχνης