‘… τα συμπτώματα της διηγούνταν μια ιστορία που έφθανε πίσω στην παιδική της ηλικία….’ (Alice Miller, 2001)