Να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας ….*

‘Ο δημόσιος κι ο ιδιωτικός κόσμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι….. οι τυραννίες και η δουλικότητα του ενός είναι οι τυραννίες και η δουλικότητα του άλλου’  VirginiaWoolf The dumb, numb, blind, deaf treatment ‘Άρχισε να  ψάχνει μεταξύ των άπειρων εντυπώσεων που ο … >>>>>…….>>>>>…….

‘Γιατί τελικά, όλα αφορούν τη μνήμη, τις πηγές της και το μέγεθος της, και φυσικά, τις συνέπειες της’ (Elie Wiesel)

The art products became transitional objects imbued with meaning beyond what they actually were, that is, for instance, a piece of paper with images on it, symbolically holding loss, meaning or emotions. Actually, Winnicot promoted the value of art as … >>>>>…….>>>>>…….

Το κουτί της Πανδώρας

‘Η ουδετερότητα βοηθά τον καταπιεστή, ποτέ το θύμα. Η σιωπή ενθαρρύνει τον βασανιστή, ποτέ τον βασανιζόμενο’ (Elie Wiesel) The naming Enjoy Calling my Childeren sung by Emmylou Harris and Little Green sung by Joni Mitchell https://www.youtube.com/watch?v=BpzK-c9Jxeg https://www.youtube.com/watch?v=dvhdKywbcJ0 … >>>>>…….>>>>>…….