Ξεφλουδίζοντας το κρεμμύδι

Η πνευματικότητα ως μια βαθιά πηγή επούλωσης και ευεξίας (μετάφραση μικρού αποσπάσματος του κειμένου της ανάρτησης 11/06/2014) Ένας σημαντικός τομέας που διερευνάται στο βιβλίο Trauma  ModelTherapyείναι η πνευματικότητα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων, και της δυναμικής του φύλου, … >>>>>…….>>>>>…….

Μουσική και επούλωση

Η μουσική και τα τραγούδια μπορούν να αποτελέσουν ένα θεραπευτικό μέσο για να ξεπεράσουμε σκέψεις και εναύσματα (ερεθίσματα)  που σχετίζονται με τραυματικά γεγονότα (triggers  associated  to  traumatic  events) και να απελευθερώσουμε καταπιεσμένα συναισθήματα. Οι Ross και Halpern υποστηρίζουν ότι ‘η … >>>>>…….>>>>>…….

Journey down freedom road

‘Η αποφυγή του κινδύνου δεν είναι ασφαλέστερη σε μακροπρόθεσμη βάση από την άμεση έκθεση. Αυτοί που φοβούνται κινδυνεύουν τόσο συχνά όσο και οι τολμηροί’(HelenKeller) Manipulation and reality … >>>>>…….>>>>>…….