Η τέχνη ως μαρτυρία

Μέχρι στιγμής, έχω ως επί το πλείστον αναφερθεί  στην δημιουργία τέχνης  και στις  διαδικασίες της τέχνης σε σχέση με την θεραπεία, την επούλωση και την μνήμη.  Ωστόσο, η τέχνη προσφέρει ένα δυνατό εργαλείο καταγραφής εμπειρίας, ειδικότερα του τραύματος και του … >>>>>…….>>>>>…….

Οι πολλές μορφές του τραύματος

Ορισμοί των Βασανιστηρίων  ‘Ο όρος βασανιστήρια σημαίνει κάθε πράξη με την οποία, σωματικός ή ψυχικός πόνος ή έντονη οδύνη επιβάλλονται με πρόθεση σε ένα πρόσωπο, με σκοπό ιδίως να αποκτηθούν απ’ αυτό ή από τρίτο πρόσωπο πληροφορίες ή ομολογίες, να … >>>>>…….>>>>>…….