Ποίημα ως ίχνος, ποίημα ως μαρτυρία

Ποίηση Ποίημα ως ίχνος, ποίημα ως μαρτυρία Οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες διαποτίζουν την εμπειρία μας, τη δουλειά μας και την τέχνη, και καθορίζουν την έκταση ελευθερίας πράξης και επιλογής που μπορούμε να έχουμε. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να … >>>>>…….>>>>>…….

The sisters by Rainer Maria Rilke Look how the same possibilities Unfold in their opposite demeanours, As though one saw different ages Passing through two identical rooms, Each thinks that she props up the other, While resting wearily on her … >>>>>…….>>>>>…….