Ιθαγένεια (updated)

Χαρτοκοπτική και καταγωγή (τμήμα σχεδίου του 2007-2008) – Αφιερωμένο σε μια παλιά μαθήτρια, την Άννα Εν συντομία…… Η ιθαγένεια είναι ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει κάποιον με το κράτος που ανήκει. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία η ιθαγένεια … >>>>>…….>>>>>…….

Τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής μας

«Το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου είναι αυτό που εμπλέκεται στην αναγνώριση του πρόσωπο της μητέρας από το βρέφος, και στην αντίληψη της διέγερσης που προκαλούν οι εκφράσεις του προσώπου της μητέρας, και επίσης είναι ψυχοβιολογικά εναρμονισμένο με το δεξιό ημισφαίριο … >>>>>…….>>>>>…….