Τροποποιημένα βιβλία (altered books) και εικαστικά ημερολόγια συνέχεια……

Οι τέσσερις παρακάτω σελίδες είναι από ένα ‘altered book’ που έχω δημιουργήσει χρησιμοποιώντας έναν τουριστικό οδηγό, εικόνες από περιοδικά, παλιά βιβλία και δικά μου παλιότερα σχέδια, φωτογραφίες, κάρτες, γράμματα, γραμματόσημα, εισιτήρια, παλιές συνταγές, κόλλα, πενάκια, μολύβια, μαρκαδοράκια και μπογιές. … >>>>>…….>>>>>…….