Εργα Τέχνης

Διαχείριση του Τραύματος μέσω της Τέχνης: Ένα Εικαστικό Ημερολόγιο της Διαδρομής της Επούλωσης

Tόνια Αλεξανδρή – Αύγουστος 2013

Η τέχνη επιτρέπει στο παρελθόν, ‘το οποίο έχει πεθάνει και έχει φύγει’, να ‘εξακολουθεί να ζει … μέσω των λέξεων ή των εικόνων ή της μουσικής, όπως χορεύει ένα σωματίδιο σκόνης σε μια ακτίνα φωτός του ήλιου’ (Sam Taylor, 2007).

Κρυμμένος πόνος

Παιχνίδια

This train is freedom bound

Αφίσες