Αρθρα – Δοκίμια

  1. The Neurodevelopmental Impact of Violence in Childhood by Bruce Perry (2001) http://projectabcla.org/dl/NeurodevelImpact.pdf
  2. Childhood Trauma, the Neurobiology of Adaptation, and Use-dependent Development of the Brain: How States become Traits by Perry, et al. (1996). Article published in Infant Mental Health Journal, 16(4), 271-291 http://www.trauma-pages.com/a/perry96.php
  3. Allan Schore (2001 a) The Effects of a Secure Attachment Relationship on Right Brain Development, Affect Regulation, and Infant Mental Health
  4. Allan Schore (2001 b) The Effects of Early Relational Trauma on Right Brain Development, Affect Regulation, and Infant Mental Health
  5. Allan Schore (2002) Dysregulation of the Right Brain: A Fundamental Mechanism of Traumatic Attachment and the Psychopathogenesis of Posttraumatic Stress Disorder
Breathing

Κι ενώ αυτοί που φτιάχνουν τα κλουβιά
Κοιμούνται με σφαίρες, κάγκελα και πέτρα
Δεν βλέπουν τον δρόμο προς την ελευθερία
Που εσύ χτίζεις με σάρκα και οστά
(‘Wallflower’ by Peter Gabriel)