Αισθητηριοκινητική Ψυχοθεραπεία: Μία Μέθοδος για την Επεξεργασία Τραυματικών Αναμνήσεων

(Pat Ogden, Ph.D & Kekuni Minton, PhD)

Μετάφραση της περίληψης του άρθρου
Η παραδοσιακή ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει τα γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία του τραύματος, αλλά στερείται τεχνικών που αντιμετωπίζουν απευθείας τα φυσιολογικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι το τραύμα επηρεάζει βαθιά το σώμα και πολλά από τα συμπτώματα των τραυματισμένων ατόμων έχουν σωματική βάση.

Έχει βρεθεί ότι οι τροποποιημένες σχέσεις μεταξύ των γνωστικών, συναισθηματικών και αισθητηριοκινητικών (σωματικών) επιπέδων επεξεργασίας πληροφοριών επίσης  εμπλέκονται στα συμπτώματα του τραύματος. Η Αισθητηριοκινητική Ψυχοθεραπεία (Sensorimotor Psychotherapy) είναι μια μέθοδος, η οποία κατά τη θεραπεία του τραύματος ενσωματώνει την αισθητηριοκινητική στη γνωστική και συναισθηματική επεξεργασία. Έχει αποδειχθεί ότι οι σωματικές αντιδράσεις στο τραύμα που δεν έχουν αφομοιωθεί και που αφορούν τόσο στις αντιδράσεις άμυνας όσο και της διέγερσης, συμβάλλουν σε πολλά συμπτώματα της Μετά-Τραυματικής Διαταραχής (PTSD) και αποτελούν σημαντικά στοιχεία στη χρήση της Αισθητικοκινητικής Ψυχοθεραπείας. Χρησιμοποιώντας το σώμα  (αντί  τη σκέψη και το συναίσθημα) ως το πρώτο σημείο εισόδου κατά την επεξεργασία του τραύματος, η Αισθητηριοκινητική Ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει άμεσα τα αποτελέσματα του τραύματος στο σώμα, το οποίο με τη σειρά του διευκολύνει την συναισθηματική και γνωστική επεξεργασία. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για ψυχολόγους/ ψυχοθεραπευτές που δουλεύουν με διάσχιση (dissociation), συναισθηματική αντιδραστικότητα ή επίπεδο συναίσθημα, ‘παγωμένα’ μέρη της προσωπικότητας (frozen states) ή υπερδιέγερση και άλλα μετά-τραυματικά συμπτώματα. Σε αυτό το άρθρο θα συζητήσουμε για την Αισθητηριοκινητική Ψυχοθεραπεία, δίνοντας έμφαση σε αισθητηριοκινητικές τεχνικές επεξεργασίας που μπορούν να ενσωματωθούν στις παραδοσιακές προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν αυτά τα συμπτώματα. Επειδή η ικανότητα του θεραπευτή να ρυθμίσει διαδραστικά τα απορυθμισμένα τμήματα του εαυτού των πελατών, αλλά και να καλλιεργήσει την αυτογνωσία σχετικά με τις εσωτερικές αισθήσεις του σώματος, είναι ζωτικής σημασίας για την συγκεκριμένη προσέγγιση, περιγράφονται τρεις συνεδρίες, οι οποίες απεικονίζουν την κλινική εφαρμογή της μεθόδου αυτής. http://www.sensorimotorpsychotherapy.org/articles.html