Εργα Τέχνης 3 – μελάνι και μπογιές

2019 ακρυλικά

watercolour portraits…2018

2018 ink and pencil

pen drawings

2015 ‘rehabilitation’ ink sketches

Ink paintings 2006 & 2007