Εργασία σχετική με εμπειρία πρακτικής άσκησης του 2011

Παρουσιάζω την παρακάτω εργασία CASE STUDY σχετικά με μια εμπειρία πρακτικής άσκησης σε ορφανοτροφείο το 2011 επειδή συνδέεται εγγενώς με το υλικό που επεξεργάζομαι στο πιο πρόσφατο σχέδιο. Κάποια κομμάτια έχουν παραληφθεί για λόγους εμπιστευτικότητας και για διάφορους άλλους λόγους. Επίσης εάν η εργασία είχε γραφτεί σήμερα αναπόφευκτα θα ήταν διαφορετική ως ένα βαθμό – λόγω απόκτησης περισσοτέρων γνώσεων και εμπειρίας και κατανόησης δυναμικών. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι γράφτηκε μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και το περιεχόμενο καθορίστηκε από τις προσεγγίσεις που μελετούσαμε, συγκεκριμένες απαιτήσεις και τα δικά μου ενδιαφέροντα σε εκείνο το χρονικό πλαίσιο. Επιπλέον, εύκολα διακρίνει κανείς ότι η χρήση της ζωγραφικής έχει διευκολύνει και πλουτίσει τη συμβουλευτική διαδικασία. Τέλος ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσω να παρουσιάσω μια άλλη επιμέρους εμπειρία πρακτικής άσκησης σε μια Δράση Κοινωνικής Προστασίας (Βοήθεια στο Σπίτι) με μια ενήλικη γυναίκα με ειδικές ανάγκες όπου η ζωγραφική χρησιμοποιήθηκε εκτενέστερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με θετικά αποτελέσματα.

(Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση της εργασίας)