Ξεφλουδίζοντας το κρεμμύδι

Η πνευματικότητα ως μια βαθιά πηγή επούλωσης και ευεξίας

(μετάφραση μικρού αποσπάσματος του κειμένου της ανάρτησης 11/06/2014)

Ένας σημαντικός τομέας που διερευνάται στο βιβλίο Trauma  ModelTherapyείναι η πνευματικότητα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων, και της δυναμικής του φύλου, της σεξουαλικότητας και του τραύματος. Το μοντέλο θεραπείας των συγγραφέων επικεντρώνεται στο ‘να βοηθήσει τους πελάτες να συμβιβάσουν τις πνευματικές αντιθέσεις (συγκρούσεις) και φιλοσοφικές δομές και να αξιοποιήσουν την πνευματικότητα τους ως μια βαθιά πηγή επούλωσης και ευεξίας’. Η πνευματικότητα ορίζεται ως μια αναζήτηση για νόημα και ως σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο ή κάτι πέρα από τον εαυτό μας και μπορεί να περιλαμβάνει ή να μην περιλαμβάνει μια οργανωμένη θρησκεία. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι οι επιζώντες βασανίζονται με τις έννοιες του καλού και του κακού, το ρόλο του Θεού ή του σύμπαντος και την αναζήτηση νοήματος, καθώς επίσης και το ότι η διαδικασία αυτή είναι σύμφυτη με την επούλωση των τραυμάτων. Πρακτικές οδηγίες που ισχύουν τόσο για θρησκευτικές όσο και κοσμικές ιδεολογίες παρουσιάζονται για να βοηθήσουν τους θεραπευτές να εισέλθουν σε ένα πνευματικό διάλογο με τους πελάτες, να διερευνήσουν τις επιπτώσεις του τραύματος στην πνευματικότητα, καθώς επίσης και τον ρόλο της πνευματικότητας στην επούλωση. Έχει υιοθετηθεί μια προσέγγιση που περιλαμβάνει όλες τις θρησκείες και όλα τα συστήματα πεποιθήσεων, και δεν υποστηρίζει το κακό προς τους άλλους ή τον εαυτό. Η αναζήτηση του νοήματος της εμπειρίας τους από τους επιζώντες εξετάζεται μέσα στο δικό τους κοινωνικό-πολιτικό-πολιτισμικό-φυλετικό και εθνικό πλαίσιο. Επίσης λαμβάνονται υπόψη η αλληλεπίδραση παραγόντων όπως είναι το φύλο, η σεξουαλικότητα, η ηλικία και το είδος του τραύματος. Οι Rossκαι Halpernαναφέρουν ότι η πνευματικότητα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση αν κάποιος έχει θυματοποιηθεί σε θρησκευτικό πλαίσιο ή σε εγκληματικά πλαίσια όπου έχει λάβει χώρα τελετουργική κακοποίηση.

Προσθέτουν ότι η κακοποίηση που διαπράττεται από πνευματικούς ηγέτες αναπόφευκτα προσθέτει ένα πρόσθετο στρώμα στην τραυματική εμπειρία και είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι το διαπροσωπικό τραύμα, το οποίο περιλαμβάνει ζητήματα προδοσίας και έλλειψης ανθρωπιάς επηρεάζει περαιτέρω την εμπειρία ενός ατόμου και μπορεί να βιωθεί με διαφορετικό τρόπο σε πνευματικό επίπεδο από το απρόσωπο τραύμα, όπως λόγου χάρη είναι ένα ατύχημα ή μια φυσική καταστροφή. Οι RossandHalpernπεραιτέρω αναφέρουν ότι ειδικά οι επιζώντες που κάνουν αναφορά σε τελετουργική κακοποίηση ή εκείνοι που έχουν κακοποιηθεί μέσα σε θρησκευτικά ή οργανωμένου εγκλήματος πλαίσια, που έχουν τρομοκρατηθεί, βασανιστεί και υποβληθεί σε διάφορες μορφές χειραγώγησης του νου που οδηγεί σε στρεβλές αντιλήψεις, μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο για να επεξεργαστούν τα στρώματα και τα επίπεδα της εμπειρίας τους, πριν καταλήξουν σε ένα μέρος βαθύτερης κατανόησης.

Trauma Model Therapy: A Treatment Approach for Trauma Dissociation and Complex Comorbidity by Colin A Ross & Naomi Halpern (2011-10-24, Kindle Edition)

Scan17Μεταφορές και πραγματικότητα

‘Η θεραπεία απαιτεί την μεταμόρφωση των τραυματικών αναμνήσεων  σε συμβολικές αναμνήσεις’       (Onno van der Hart)

Μουσική και επούλωση

Η μουσική και τα τραγούδια μπορούν να αποτελέσουν ένα θεραπευτικό μέσο για να ξεπεράσουμε σκέψεις και εναύσματα (ερεθίσματα)  που σχετίζονται με τραυματικά γεγονότα (triggers  associated  to  traumatic  events) και να απελευθερώσουμε καταπιεσμένα συναισθήματα. Οι Ross και Halpern υποστηρίζουν ότι ‘η μουσικοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χαλάρωση, εσωτερική ανακούφιση τμημάτων του νου (που κρατούν την τραυματική εμπειρία), αποκλιμάκωση από πιο έντονη θεραπεία, και ως ένα δώρο προς τον εαυτό μας, το οποίο συμβάλλει  στην αναστροφή αυτο-κακοποιητικών τάσεων και έλλειψης αγάπης του εαυτού, καθώς και της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Εμπνευσμένα τραγούδια επούλωσης μπορούν να δώσουν το κίνητρο, και μπορούν να ενσταλάξουν την πεποίθηση ότι η επούλωση είναι ρεαλιστικά δυνατή. Άλλα τραγούδια διερευνούν με συγκινητικό τρόπο διάφορα θέματα σχετικά με το τραύμα: προκαλούν έντονα συναισθήματα τα οποία μπορούμε στη συνέχεια να τα επεξεργαστούμε και να απευαισθητοποιηθούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η μουσικοθεραπεία είναι ένα ακόμη βιωματικό εργαλείο ενεργοποίησης συναισθημάτων’.

Trauma Model Therapy: A Treatment Approach for Trauma Dissociation and Complex Comorbidity by Colin A Ross & Naomi Halpern (2011-10-24, Kindle Edition.

Me and a gun by Tori Amos

https://www.youtube.com/watch?v=8xjlWFjX1Yw

Tori Amos is a song writer and singer who formed a partnership with Scott Berkowitz to create the RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network) in 1994. This is part of her announcement: ‘Hi, I’m Tori Amos, and in my debut solo album Little Earthquakes there’s a song that’s pretty special to me called ‘Me and a Gun.’ It’s about a violent attack that happened several years ago to me. Atlantic Records has helped me set up a nationwide 24-hour toll-free hotline for survivors of sexual assault’ (Tori Amos, Public Service Announcement, 1994)

Break your heart by Natalie Merchant

https://www.youtube.com/watch?v=0McnYiODo0Q

 Extract from song lyrics:

I know that it will hurt

I know that it will break your heart……

People struggle, people fight
For the simple pleasures in their life
Trouble comes from everywhere
It’s a little more than you can bear

People shallow, self absorbed
See the push and shove for their rewards
With nothing nice on their minds
You can read about it in their eyes

People ruthless, people cruel
The damage that some people do
Full of hatred, full of pride
It’s enough to make you lose your mind

Don’t spread the discontent
Don’t spread the lies
Don’t make the same mistakes
With your own life
You know a little love survives

And don’t disrespect yourself
Don’t lose your pride
And don’t think everybody’s
Gonna choose your side

Maggie and Milly and Molly and May sung by Natalie Merchant

https://www.youtube.com/watch?v=6onOJ7qajWI

Extract from song lyrics:

May came home with a smooth round stone
As small as a world and as large as alone
For whatever we lose like a you or a me
It’s always ourselves that we find at the sea

Journey down freedom road

Η αποφυγή του κινδύνου δεν είναι ασφαλέστερη σε μακροπρόθεσμη βάση από την άμεση έκθεση. Αυτοί που φοβούνται κινδυνεύουν τόσο συχνά όσο και οι τολμηροί(HelenKeller)

telikoManipulation and reality