Εικαστικές αφηγήσεις τραυμάτων

 ‘Η πλήρης συνειδητοποίηση των τραυματικών εμπειριών τους, συχνά θα ταράξει την κοσμοθεωρία των επιζώντων και την άποψή τους για την ανθρωπότητα’ (Alison Miller, 2010)

Η διαδικασία της αλλαγής και της συναισθηματικής εξέλιξης σημαίνει ότι πρέπει κανείς να εγκαταλείψει  πολλές παλιές πεποιθήσεις,  ψευδαισθήσεις και τρόπους ύπαρξης και συχνά να σπάσει  δεσμούς με ανθρώπους στη ζωή του. Οι επιζώντες μπορεί επίσης να χάσουν την πίστη και την εμπιστοσύνη τους στους ανθρώπους, στον  Θεό ή σε άλλες θρησκευτικές μορφές, και  η πεποίθησή τους ότι ο κόσμος είναι ένα ασφαλές και εύρυθμο μέρος συνήθως γκρεμίζεται. Καθώς οι  επιζώντες προχωρούν, αναπόφευκτα θα έρθουν σε σύγκρουση με ανθρώπους στη ζωή τους, επειδή η δυναμική των σχέσεων τους θα αλλάξει καθώς θα αρχίσουν να θέτουν υγιή όρια και καθώς  θα μειώνονται  τα μη υγιή επίπεδα ανοχής στις παρεμβάσεις,  στην εκμετάλλευση, στην παραβίαση  και  στην επιθετικότητα των άλλων. Ωστόσο, η αναγκαία διαδικασία της καταστροφής των παλιών γεφυρών είναι επώδυνη και χρειάζεται οι επιζώντες να  αποδεχτούν και να θρηνήσουν αυτή την απώλεια, αλλά συχνά είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι του ταξιδιού προς την επούλωση και επιτρέπει την αύξηση της ασφάλειας, της ελευθερίας και της επιλογής.

Inhumanity and betrayal

Inhumanity and betrayal

I tell because I know,

I tell you because I will not be silent,

I tell you because I will not be silenced

(Part of Yarrow Morgan’s poem in Bass and Thornton’s anthology of survivor stories, I Never Told Anyone)

Life thread

‘Αλλά η τέχνη και οι ιδέες γεννιούνται από το πάθος και το μαρτύριο της εμπειρίας: είναι αδύνατο να έχουμε μια ουσιαστική σχέση με την πρώτη, αν στόχος μας είναι να προστατευτούμε από την δεύτερη». (The Cross of Redemption: Uncollected Writings by James Baldwin)

Light blue

Light blue