‘Η μνήμη δεν αποτελεί μόνο νίκη ενάντια στο χρόνο, αλλά και θρίαμβο επί της αδικίας’ (Eli Wiesel, cited in Half the House by Richard Hoffman)             Κορτιζόνη … >>>>>…….>>>>>…….