Η σιωπή δεν εξυπηρετεί

Σήμερα …… Έχει περάσει ένας χρόνος από όταν δημιουργήθηκε αυτή η ιστοσελίδα τον περασμένο Αύγουστο και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς έγιναν πολλές αλλαγές στη ζωή μου και στη ζωή της οικογένειάς μου, δόθηκαν πολλές μικρές μάχες και έγιναν … >>>>>…….>>>>>…….

Breaking silence towards safety

‘Artwork can be an expression of several types of memories as it engages multiple cognitive and perceptual neural pathways processes’. Robin Vance and Kara Wahlin in Art Therapy and Clinical Neuroscience, Jessica Kingsley Publishers, (2008-10-15), Kindle Edition Connecting through art … >>>>>…….>>>>>…….